8 ماه پس از بزرگ کردن سینه با لیفت: SSK Plastic Surgery Newport Beach

تماس با ما

مکان ما

تغییرات چشمگیر این تصاویر قبل و بعد را برای این بیمار در اوایل دهه 40 خود مشاهده کنید که در تابستان 2020 عمل بزرگ کردن سینه با لیفت را زیر دستان ماهر دکتر شان کلیشادی، MD FACS انجام داد. این درمان در SSK انجام شد. جراحی پلاستیک در شهر نیوپورت بیچ، کالیفرنیا. محیط راحت در SSK Plastic Surgery همه تفاوت را برای بیمار ایجاد کرد.

کاشت سینه Newport Beach

قبل از

پس از

OC بزرگ کردن سینه

قبل از

پس از

پادشاه رخ

قبل از

پس از

* همه اطلاعات مشمول تغییر. تصاویر ممکن است شامل مدل باشند. نتایج فردی تضمین نمی شود و ممکن است متفاوت باشد.