در رسانه ها

به دلیل تخصص و نتایج برجسته بیمار ، دکتر شان کلیشادی توسط چندین انتشارات ملی و شناخته شده شناخته شده است. او به آموزش دیگران در مورد پیشرفت های جراحی پلاستیک اختصاص داده شده است و از این طریق می تواند از طریق مصاحبه های اختصاصی از این امر لذت ببرد. دکتر کلیشادی همچنان به عنوان یک جراح تحت تعقیب و امیدوار است که همچنان به ارائه اطلاعات به روز در مورد دنیای جراحی پلاستیک ادامه دهد.