در رسانه ها

دکتر شان کلیشادی به دلیل تخصص و نتایج برجسته بیماران، توسط چندین نشریه معتبر ملی شناخته شده است. او متعهد به آموزش دیگران در مورد پیشرفت های جراحی پلاستیک است و از اینکه می تواند از طریق مصاحبه های اختصاصی این کار را انجام دهد، لذت می برد. دکتر کلیشادی همچنان یک جراح مورد نیاز است و امیدوار است همچنان به ارائه اطلاعات به روز در مورد دنیای جراحی پلاستیک کمک کند.  

پــادکـست