ستاد اختصاصی ما

فیلتر بر اساس مکان:
Image of Valerie Alejandre والری آلژاندر

والری آلژاندر

هماهنگ کننده بیمار

والری با مراقبت از بیمار ما کمک می کند. او اولین چهره ای است که بسیاری از افراد هنگام بازدید از مطب ما می بینند و در تلاشند تا یک تجربه 5 ستاره ایجاد کنند!

Image of Dr. Sherry Kelishadi دکتر شری کلیشادی

دکتر شری کلیشادی

داروساز بالینی داخلی

دکتر شری کلیشادی یک داروساز با استعداد با تمرکز تخصصی در ترکیب ویتامین ها و درمان های جایگزین هورمون های بیوکتیکال است.

Image of Julia Chiemi جولیا چیمی

جولیا چیمی

دستیار پژوهشی

جولیا به نوشتن دست نوشته هایی کمک می کند که کارهای پیشرفته ای را که توسط دکتر شان کلیشادی در SSK Plastic Surgery انجام می شود، توصیف کند.

* نتایج فردی تضمین نمی شود و ممکن است در افراد مختلف متفاوت باشد. تصاویر ممکن است شامل مدل باشند.