ستاد اختصاصی ما

فیلتر بر اساس مکان:
Image of Dr. Sherry Kelishadi دکتر شری کلیشادی

دکتر شری کلیشادی

داروساز بالینی داخلی

دکتر شری کلیشادی یک داروساز با استعداد با تمرکز تخصصی در ترکیب ویتامین ها و درمان های جایگزین هورمون های بیوکتیکال است.

Image of Valerie والری

والری

هماهنگ کننده بیمار

والری با مراقبت از بیمار ما کمک می کند. او اولین چهره ای است که بسیاری از افراد هنگام بازدید از مطب ما می بینند و در تلاشند تا یک تجربه 5 ستاره ایجاد کنند!

* نتایج فردی تضمین نمی شود و ممکن است در افراد مختلف متفاوت باشد. تصاویر ممکن است شامل مدل باشند.