جراحی ها

اطلاعات در مورد روشهای جراحی پلاستیک

ترمیم مو

در جراحی پلاستیک SSK ، دکتر شان کلیشادی و تیمش گزینه های پیشرفته ترمیم مو را برای بیماران نیوپورت بیچ ، کالیفرنیا ارائه داده اند. دکتر کلیشادی پس از تشخیص صحیح در مورد علت ریزش موی شما ، می تواند ترمیم موی NeoGraft® FUE را ارائه دهد. این فناوری پیشرفته امکان جراحی کاشت مو بهینه برای نتایج استثنایی و طبیعی را فراهم می کند.

ترمیم مو

NeoGraft ® FUE ترمیم مو

NeoGraft نوعی فناوری پیشرفته است که به جراحان کمک می کند تا عمل جراحی پیوند مو را با استفاده از واحد فولیکول انجام دهند.
* نتایج فردی تضمین نمی شود و ممکن است در افراد مختلف متفاوت باشد. تصاویر ممکن است شامل مدل باشند.