باشگاه SSK

طرح امضا

150 دلار در ماه

- ماهانه امضا Hydrafacial

لغایت ۱۳ رایگان منطقه BOTOX® پس از 6 ماه تعهد

- 10٪ تخفیف در کلیه محصولات و خدمات

- 10 دلار / واحد بوتاکس در تمام طول سال

طرح لوکس

199 دلار در ماه

- Monthly Deluxe Signature Hydrafacial. شامل تقویت کننده رایگان است

لغایت ۱۳رایگان منطقه BOTOX® پس از 6 ماه تعهد

- 10٪ تخفیف در کلیه محصولات و خدمات

- 10 دلار / واحد بوتاکس در تمام طول سال