نتیجه خیره کننده!! نیوپورت بیچ، CA بزرگ کردن و لیفت سینه

تماس با ما

مکان ما

نتایج شگفت انگیز این بیمار زن جوان در اوایل دهه 20 را ببینید که با کمک دکتر شان کلیشادی، MD FACS در سال 2022 تحت عمل بزرگ کردن سینه با لیفت قرار گرفت. Durasorb Mesh برای حمایت از ایمپلنت های بزرگ قرار داده شده و بافت نرم استفاده شد. این درمان در SSK Plastic Surgery در شهر نیوپورت بیچ، کالیفرنیا انجام شد. محیط آرام و راحت در SSK Plastic Surgery تجربه رضایت بخشی را برای بیمار فراهم کرد.

ماستوپکسی بزرگ کردن سینه

قبل از

پس از

سینه نیوپورت بیچ

قبل از

پس از

دوراسورب مش کالیفرنیا

قبل از

پس از

* همه اطلاعات مشمول تغییر. تصاویر ممکن است شامل مدل باشند. نتایج فردی تضمین نمی شود و ممکن است متفاوت باشد.