شبیه سازی سه بعدی ما

در اینجا آنچه شما باید بدانید در صورت مراجعه به جراحی پلاستیک SSK برای قرار ملاقات است در اینجا آمده است. ما در حال معرفی شبیه سازی سه بعدی جدید خود هستیم تا برای نگرانی های بیشتر در مورد بهداشت و ایمنی در نظر بگیریم. ما نمی توانیم صبر کنیم تا شما را ببینیم!

Crisalix: زیبایی شناسی مجازی

مشاوره مجازی در طول COVID-19

شبیه سازی سه بعدی جدید ما

مشاوره مجازی شبیه سازی 3D

گزینه های الهام گرفته از COVID-19