تماس با ما

نشانی:

جراحی پلاستیک SSK

500 خیابان برتر شماره 340

نیوپورت بیچ، CA 92663

تلفن

949-524-4544
مرکز جراحی نیوپورت

1501 Superior Ave #211

نیوپورت بیچ، کالیفرنیا 92663

تلفن

949-270-6013

فکس

949-674-5933

ساعت

دوشنبه:

9: 00 AM

 - 

7: 00 PM

سهشنبه:

9: 00 AM

 - 

4: 00 PM

چهار شنبه:

9: 00 AM

 - 

4: 00 PM

پنج شنبه:

9: 00 AM

 - 

7: 00 PM

جمعه:

9: 00 AM

 - 

4: 00 PM