افزودن ایمپلنت سینه Gummy Bear در شهرستان اورنج با کاشت Inspira

جزئیات رویه

بیش

لوکیشن:

جراحی پلاستیک SSK

جستجوهای محبوب

* همه اطلاعات مشمول تغییر. تصاویر ممکن است شامل مدل باشند. نتایج فردی تضمین نمی شود و ممکن است متفاوت باشد.