بزرگ کردن سینه Durasorb در نیوپورت بیچ، کالیفرنیا

تماس با ما

مکان ما

نتایج شگفت انگیز این بیمار زن قفقازی در اواخر دهه 20 را ببینید که با کمک دکتر شان کلیشادی، MD FACS در فوریه 2023 عمل بزرگ کردن سینه را انجام داد. این درمان در جراحی پلاستیک SSK در شهر نیوپورت بیچ انجام شد. ، کالیفرنیا تمیزی در جراحی پلاستیک SSK همه تفاوت را برای بیمار ایجاد کرد.

OC بزرگ کردن سینه

قبل از

پس از

دوراسورب مش کالیفرنیا

قبل از

پس از

سینه آماده بیکینی آگوست

قبل از

پس از

* همه اطلاعات مشمول تغییر. تصاویر ممکن است شامل مدل باشند. نتایج فردی تضمین نمی شود و ممکن است متفاوت باشد.